Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden mensen en onze planeet belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook iets dat we als vanzelfsprekend doen. Als dienstverlener in de schoonmaakbranche staan wij namelijk midden in de maatschappij en daar hebben we oog voor!

Met deze MVO verklaring geven we inzicht in de kernwaarden van onze organisatie. Sinds oktober 2018 is CC Facilities in het bezit van het MVO Keurmerk.

MVO-Keurmerk Logo 2022

Droom

Om maatschappelijk verantwoord onderdeel te zijn van het leven en de maatschappij, is het belangrijk om te weten wat de droom van onze medewerkers is. Het is tenslotte die droom die ze de brandstof geeft om iedere dag opnieuw vol overgave hun werk met passie en plezier uit te voeren!

Wat we daarmee bedoelen? Dat hebben we voor je uitgeschreven:

De droom van de eigenaar: Mensen inzicht geven in hoe geweldig mooi het schoonmaak vak is. Wat voor kennis en kwaliteiten je hiervoor wel degelijk voor in huis dient te hebben. En dat het vak niet enkel en alleen uit het schoonmaken van toiletten bestaat. Kennis overdragen en mensen enthousiast maken of opnieuw weten te motiveren voor dit vak. Wees trots op wat je doet!

De droom van een adviseur: Schoonmaak contracten opstellen die voldoen aan de schoonmaak behoeften en toegespitst op de locatie. Zodat de beste kwaliteit behaald kan worden. Hierbij staat de uitvoerende schoonmaakmedewerker centraal.

De droom van een VSR Inspecteur en/of controleur: Medewerkers weten te motiveren door bij een goede kwaliteit complimenten te geven. En bij een minder goede kwaliteit handvatten te bieden om de kwaliteit te kunnen verhogen. Zelf een handje helpen met schoonmaken en een kleine “schoonmaak training” ter plaatste verzorgen. Dat maakt dat we samen en met alle betrokken partijen streven naar kwaliteit. Wij zijn onderdeel van de schoonmaak!

CC Facilities & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is in onze bedrijfsvoering verankerd. CC Facilities kiest altijd voor de best beschikbare technische oplossingen die in de praktijk te realiseren zijn tegen een redelijke kostprijs. Daarbij zoeken we altijd naar de optimale balans tussen:

  • People
  • Planet
  • Profit

Hoe wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CC Facilities gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten en omgeving. Wij respecteren en handelen naar de Wet, CAO, regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. We zijn transparant in het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Kwaliteit is een belangrijk waardeoordeel binnen onze organisatie. Wij trainen onze medewerkers constant om de hoge kwaliteit op lange termijn te kunnen borgen.

Maar niet alleen de mens en haar ontwikkeling verdienen aandacht. Ook de samenleving als geheel en het milieu nemen een centrale plek in binnen onze organisatie. Hoe we dat doen? Zo bijvoorbeeld.

Welzijn van de medewerkers (People):

Wij vinden een een ontspannen en positieve werksfeer belangrijk. Daar investeren we veel in. Zo zorgen we voor een informele werksfeer met open communicatie. Dat biedt ruimte voor onze medewerkers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We geven ze veel vrijheid. Wij communiceren open en eerlijk over ons beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. De sfeer is gemoedelijk en familiair.

Het beleid van CC Facilities is om medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief. Dit bereiken we door rekening te houden met opleiding, leeftijd, gezinssituatie en de daarbij horende behoeften.

Bij werving en selectie kijken we naar competenties van de toekomstige collega. Ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. CC Facilities stimuleert doorstroom en (persoonlijke) groei. Doordat de werkzaamheden van onze medewerkers zeer gevarieerde zijn, blijven medewerkers scherp, gemotiveerd en vooral enthousiast.

Milieuvriendelijk Ondernemen (Planet):

Een ander doel van onze organisatie is het milieuvriendelijk ondernemen. Milieuvriendelijke schoonmaakproducten bestaan (nog) niet. Bij de uitoefening van onze werkzaamheden als opleider zoeken we altijd naar de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen. Mat als doel om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Wij voldoen aan de eisen van de Milieu Wet en regelgeving. Onze VSR inspecteurs worden ingedeeld in de regio waar zij werkzaam zijn. Lukt dit niet, dan doen wij ons best een dichtstbijzijnde collega in te zetten. Dit om zoveel mogelijk onnodige CO2 uitstoot te voorkomen. Bovendien rijden alle medewerkers in een minder milieu belastende auto voorzien van eco start – stop systeem of het Plug – in Hybrid systeem.Volledig elektrisch rijden is voor ons op dit moment helaas nog niet mogelijk.

Op ons kantoor scheiden we afval en gaan we bewust om met papierverbruik. Offertes, rapportages en facturen worden zoveel mogelijk digitaal verzonden. Daarnaast werken onze VSR inspecteurs zoveel mogelijk vanuit huis. De digitale wereld biedt voor dit “Nieuwe Werken” genoeg mogelijkheden om efficiënt en effectief ons werk uit te voeren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit):

Onder Maatschappelijke verantwoordelijkheid verstaan wij de relatie met onze (directe) omgeving. Daaraan dragen wij actief bij. Zo werken wij graag met lokale partijen om het brandstofverbruik en de belasting op de wegen te verminderen. Daarnaast draagt dit bij aan een goede sociale werksfeer met onze collega ondernemers.

Onze financiën zijn ondergebracht bij meerdere verantwoorde banken welke veel terug doen voor de maatschappij:

1 ) De Rabobank ondersteunt in Nederland sport in de breedste zin van het woord. Dat doen zij niet incidenteel, maar langdurig. Als partner van de hockeybond, de wielrenunie en de hippische sportfederatie doen zij er alles aan om sporttalent te ontwikkelen. Zij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen.

2 ) De ABN AMRO heeft de ABN AMRO Foundation die invulling geeft aan de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. Dat doen zij door medewerkers, producten en middelen in te zetten op vrijwillige basis en zonder commercieel belang.

Samen met deze banken verzorgen wij gemiddeld 2x per jaar een bijeenkomst op scholen in de regio. Leerlingen die op het punt staan de keuze te maken om bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer te worden, of in de facilitaire branche aan het werk te gaan. Tijdens deze bijeenkomst informeren en enthousiasmeren we deze jongen mensen en bieden we ze de mogelijkheid om een aantal dagen “mee te lopen” binnen ons bedrijf. Dit gebeurt vanuit CC Facilities op vrijwillige basis.