Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als dienstverlener in de schoonmaakbranche staan wij midden in de maatschappij.

Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie. Naast een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor CC Facilities, vindt u in deze verklaring ook praktijkvoorbeelden.

Sinds oktober 2018 is CC Facilities ook in het bezit van het MVO Keurmerk. Lees daar meer over in dit nieuwbericht.

Droom

Om maatschappelijk verantwoord onderdeel te zijn van het leven en de maatschappij, dient volgens ons gekeken te worden naar wat de droom van onze medewerkers is. Het is tenslotte deze droom die de brandstof biedt om iedere dag opnieuw vol overgave hun werk met passie uit te voeren. Wanneer het werk geen affiniteit biedt met deze droom, zal men het niet lang volhouden om zich elke dag opnieuw volledig in te zetten voor hetgeen wat zij doen.

Hieronder zetten wij de droom per functie binnen ons bedrijf in kaart:

Eigenaar: mensen inzicht te geven in hoe geweldig mooi het schoonmaak vak is, wat voor kennis / kwaliteiten men hier wel degelijk voor in huis dient te hebben en dat het vak niet enkel en alleen uit het schoonmaken van toiletten bestaat. Kennis overdragen en mensen enthousiast maken / opnieuw weten te motiveren voor het vak. Wees trots op wat je doet!

Adviseurs: schoonmaak contracten weten op te stellen welke voldoen aan de locatie en schoonmaak behoeften en waarbij een goede kwaliteit behaald kan worden. Hierbij dient de uitvoerende schoonmaker/-ster centraal te staan.

VSR Inspecteurs en/of controleurs: de uitvoerende schoonmaak medewerkers weten te motiveren door bij een goede kwaliteit complimenten te geven en bij een minder goede kwaliteit handvatten te bieden om deze kwaliteit te kunnen verhogen. Het daarbij zelf helpen met schoonmaken en een kleine “ schoonmaak training “ ter plaatste te verzorgen, maakt dat wij samen en met alle betrokken partijen streven naar kwaliteit. Wij zijn onderdeel van de schoonmaak!

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip MVO. Bij MVO kiest CC Facilities voor de best beschikbare technische oplossingen die in de praktijk realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Het streven is om hierbij een balans te vinden tussen:

People

Planet

Profit

CC Facilities & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CC Facilities maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar medewerkers, klanten en omgeving. Wij respecteren en handelen naar de Wet, CAO en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. CC Facilities heeft oog voor de behoeften van en is transparant in het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op langer termijn te kunnen borgen. Wij investeren veel in kwaliteit en efficiëntie voor alle betrokken partijen.

Niet alleen de mens en haar ontwikkeling , maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden worden nu gegeven per deelgebied:

People > Welzijn van de medewerkers

Planet > Zo veel mogelijk milieu vriendelijk / minst milieu belastend  ondernemen

Profit > Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Welzijn van de medewerkers (People):

Een van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers.

CC Facilities investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met een open communicatie te creëren waarbij de medewerkers ieder een eigen verantwoordelijkheid en veel vrijheid hebben. Wij communiceren open en eerlijk over ons beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. De sfeer is gemoedelijk en familiair.

Het beleid van CC Facilities is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van onze medewerkers. CC Facilities bereikt dit doel door rekening te houden met opleiding, leeftijd, gezinssituatie en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties van de toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. CC Facilities stimuleert doorstroom en (persoonlijke) groei binnen haar organisatie.

Doordat onze medewerkers een zeer gevarieerde functie hebben met uiteenlopende werkzaamheden blijven zij scherp, gemotiveerd en enthousiast.

Milieuvriendelijk Ondernemen (Planet):

Een ander doel van onze organisatie is het milieuvriendelijk ondernemen. Hoewel milieuvriendelijke schoonmaakproducten ( nog ) niet bestaan, zal CC Facilities bij de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten als opleider naar beste vermogen, de beste technische en economische verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot het minimum te beperken.

CC Facilities voldoet aan de eisen van de Milieu Wet en regelgeving. Als organisatie willen wij ( onnodige ) milieu belasting voorkomen en streven naar continue verbetering van de kennis en verbetering hiervan. Onze VSR inspecteurs worden ingedeeld n de regio waar zij werkzaam zijn. Mocht dit door ziekte en/of verlof niet mogelijk blijken, wordt getracht een dichtstbijzijnde collega in te zetten. Dit om zoveel mogelijk onnodige CO2 uitstoot te voorkomen. Bovendien rijden alle medewerkers in een minder milieu belastende auto voorzien van eco start – stop systeem of het Plug – in Hybrid systeem. Het volledig elektrisch rijden is voor ons op dit moment nog niet mogelijk.

Op ons kantoor wordt afval gescheiden ingezameld en bewust omgegaan met het papierverbruik. Onze offertes, rapportages en facturen worden zoveel mogelijk digitaal verzonden.  Daarnaast werken onze VSR inspecteurs zoveel mogelijk vanuit huis. De digitale wereld biedt voor dit “Nieuwe Werken “ tal van mogelijkheden en voordelen waaronder het effectiever werkzaam zijn. De inspecteurs loggen thuis in op onze server en het VSR software systeem. Hierin staan alle geplande VSR metingen inclusief alle benodigde informatie als plattegronden en werkprogramma’s per inspecteur opgeslagen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (Profit):

Bij Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor CC Facilities de relatie met haar ( directe ) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan, neemt CC Facilities haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.

CC Facilities draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de locale economie, door voornamelijk medewerkers uit desbetreffende regio aan te trekken wat ook weer voordelen voor het milieu oplevert. Daarnaast werken wij graag met locale partijen om zo het brandstofverbruik en de belasting op de wegen te verminderen en om een goede sociale werksfeer te onderhouden met collega ondernemers.

Onze financiën zijn ondergebracht bij meerdere verantwoorde banken welke veel terug doen voor de maatschappij:

1 ) De Rabobank ondersteunt in Nederland sport in de breedste zin van het woord. Dat doen zij niet incidenteel, maar langdurig. Als partner van de hockeybond, de wielrenunie en de hippische sportfederatie doen zij er alles aan om sporttalent te ontwikkelen. Zij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom staat Rabobank niet alleen aan de finish bij succes, maar zijn zij er al bij de start. ‘Samen de sport verder brengen’ is de creatieve invulling van onze prominente rol bij de door ons gesponsorde sporten.

2 ) De ABN AMRO heeft de ABN AMRO Foundation welke invulling geeft aan de maastschappelijk betreokkenheid van de bank. Dat doen zij door medewekers, producten en middelen in te zetten op vrijwillige basis en zonder commercieel belang. In 2015 organiseerde ABN AMRO Foundation 353 vrijwilligersprojecten en zetten ABN AMRO medewerkers zich 10.045 keer vrijwillig in voor sociale projecten. Van coaching voor startende (micro-)ondernemers tot lees- en rekenhulp op basisscholen.

Samen met deze banken verzorgen wij gemiddeld 2 x per jaar een bijeenkomst op scholen in de regio voor leerlingen die op het punt staan een kant te kiezen om bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer te worden of om de facilitaire kant te op te gaan. Desgewenst kunnen leerlingen zich aanmelden om een aantal dagen “mee te lopen” binnen ons bedrijf. Dit gebeurd vanuit CC Facilities op vrijwillige basis.

CC Facilities probeert voor meerdere doelgroepen van betekenis te kunnen zijn door vrijwilligers werk te leveren of geld te doneren.