Kwaliteit

Het woord “kwaliteit” wordt vaak gebruikt maar de vraag is of iedereen er hetzelfde mee bedoelt. Kwaliteit is een subjectief begrip dat vaak objectief wordt gemaakt door bijvoorbeeld NEN of ISO normen.

Kwaliteit kan in 2 soorten worden onder verdeeld:

Technische kwaliteit

Bij de Technische kwaliteit wordt daadwerkelijk gekeken ( gemeten ) of de ingekochte kwaliteit wordt geleverd: krijgt de klant waar hij voor betaalt? Dit wordt gemeten middels het uitvoeren van kwaliteitsmetingen ( DKS en/of VSR ) etc.

Aan de hand van de uitgevoerde meting kan gesteld worden of geconstateerde kwaliteit (moment opname) voldoet aan hetgeen is ingekocht. Om dit te kunnen meten, dient iemand in het bezit te zijn van de gemaakte afspraken, een werkprogramma, een contract en bestek.

Kwaliteit beleving

Wanneer gesproken wordt over de kwaliteit beleving, wordt vooral onderzocht hoe de (eind)gebruikers deze kwaliteit op locatie ervaren: is de gebruiker tevreden over de kwaliteit die men ervaart op de locatie? Aan de hand van deze bevindingen en de metingen, komt CCFacilities met een passend advies om de facilitaire processen beter te stroomlijnen.