Kwaliteitscontrole

Wat is eigenlijk kwaliteit? Dat is voor iedereen anders en daardoor is de kwaliteit van een product of dienst soms lastig vast te stellen. Met name in schoonmaak en catering is het daarom belangrijk om te werken met een standaard. Een standaard waarin is vastgelegd wat de gewenste kwaliteit van de werkzaamheden is. Die kwaliteitseisen hebben we niet zelf verzonnen, die liggen vast in een NEN of ISO norm. In de facilitaire dienstverlening maken we gebruik van twee soorten ‘kwaliteit’. 

Technische kwaliteit

Bij het beoordelen van de Technische kwaliteit wordt daadwerkelijk gekeken (gemeten) of de ingekochte kwaliteit wordt geleverd: krijgt de klant wat er is afgesproken en waarvoor wordt betaalt? De technische kwaliteit meten we door verschillende kwaliteitscontroles (DKS en/of VSR) uit te voeren.

De resultaten van die metingen geven inzicht in de kwaliteit van het werk. Zo kunnen we beoordelen of een facilitair leverancier ook levert wat is vastgelegd in het overeengekomen werkprogramma, contract of bestek. Dit wordt ook wel contractbeheer genoemd.

Controles en metingen

Controles en metingen die wij bij CC Facilities inzetten om inzicht te krijgen in de kwaliteit van werk:

Kwaliteit beleving

Ook de beleving van kwaliteit is belangrijk. Want hoe ervaart de (eind)gebruiker de kwaliteit van schoonmaak of catering op de locatie? Zijn ze tevreden, of zijn er verbeterpunten? En hoe kunnen we die verbeterpunten aanpakken? Soms is (her)instructie van medewerkers voldoende, maar het kan ook dat aanpassingen in het werkproces nodig zijn.

Door verschillende controles en metingen uit te voeren brengen we in kaart hoe tevreden de mensen werkelijk zijn. En wat er nodig is om de kwaliteit beleving naar een hoger niveau te brengen. CC Facilities biedt altijd een advies dat is gebaseerd op inzichten en bevindingen uit deze controles. Zodat we samen met onze opdrachtgever én de medewerkers op de vloer kunnen werken aan het optimaliseren van de processen voor schoonmaak en catering!