Nulmeting uitvoeren

Tijdens een nulmeting toetsen we of er geen achterstallig schoonmaakonderhoud is. Het vormt de basis voor de beoordeling van de kwaliteit en zorgt ervoor dat je nooit wordt geconfronteerd met onverwacht achterstallig onderhoud. En misschien nog wel belangrijker, met de daarbij horende kosten!

Als onafhankelijk adviesbureau voor schoonmaakkwaliteit voert CC Facilities dagelijks nulmeting uit. Onze geschoolde controleurs stellen aan de hand van standaard checklists een objectief rapport op. Verbeterpunten komen aan het licht en vormen de basis voor verbetering.

Nulmeting bij contractovergang
Wij raden bij een nieuwe aanbesteding van schoonmaak aan om altijd een nulmeting uit te laten voeren. Dat biedt de mogelijkheid om een nieuwe leverancier direct te toetsen op kwaliteit en contractnaleving. Voldoen ze niet aan de gestelde eisen? Dan sturen we direct bij zodat binnen de kortste keren het gewenste niveau is bereikt.