Schoonmaakadvies

Voor schoonmaakadvies bent u aan het juiste adres bij CC Facilities. U kunt daarbij denken aan: contract vormen, management advies, de afwerk-materialen, onderhoudsadvies, schoonmaak calculaties en het checken van uw schoonmaakcontract met betrekking tot marktconformiteit.

Aanbestedingen schoonmaakadvies

Hoe komt u tot het inkopen van de gewenste en/of vereiste dienstverlening waarbij u rekening dient te houden met het beschikbare budget?

CC Facilities heeft jaren lange ervaring op het gebied van contract inrichting, kwaliteitsnormen en al dan niet Europees aanbesteden. Samen met u stellen onze specialisten de gewenste documenten op om uw doelstellingen te bereiken.

Aanbesteding catering

Het aanbesteden, inrichten en borgen van de cateringactiviteiten bij de opdrachtgever zodoende dat de deze tevreden is over het geboden eindresultaat, er een duurzame partnership mogelijk is met de cateraar en opdrachtgever, interne klanten de dienstverlening gemiddeld genomen als positief ervaren en het kostenpatroon voldoet aan de wensen en de behoeften van de directie. Belangrijk hierbij is dat de catering verder gaat dan alleen de lunchvoorziening maar ook een “way-of-life” stimuleert van de medewerkers van de organisatie, door bijvoorbeeld dusdanig te cateren dat medewerkers ook thuis de recepten willen uitproberen.

Aanpak catering aanbesteding

Wij hanteren bij aanbesteding catering dezelfde aanpak als bij een schoonmaak aanbesteding. Dit houdt in dat wij als eerste met u een verdiepingsslag zullen maken op het definiëren van uw behoefte c.q. vraagstelling.

Immers, hoe beter de klantvraag gedefinieerd wordt, des te beter zal de daadwerkelijke (beleefde kwaliteit van de) uitvoering van de werkzaamheden aansluiten op de wensen en behoefte van de opdrachtgever.

Vervolgens zullen aan de hand van de gedefinieerde klantvraag, -wensen en –behoeften oplossingen worden uitgewerkt. Hierbij staat centraal dat wij samen met de opdrachtgever gaan kijken naar wenselijke oplossingen.

Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een goed gedefinieerd Programma van Eisen, selectiecriteria voor cateraars (puntensysteem waarbij onder andere de kritische succesfactoren, invulling van de klantvraag, kwaliteit offerte, kosten, etc.). Op dat moment zullen de cateraars worden uitgenodigd om een (prijs)invulling te geven op de selectiecriteria en de punten omschreven in het Programma van Eisen.

VSR meting | VSR-DKS meting