Schoonmaakadvies

Voor schoonmaakadvies bent u aan het juiste adres bij CC Facilities. U kunt daarbij denken aan: contract vormen, management advies, de afwerk-materialen, onderhoudsadvies, schoonmaak calculaties en het checken van uw schoonmaakcontract met betrekking tot marktconformiteit.

Aanbestedingen schoonmaakadvies

Hoe komt u tot het inkopen van de gewenste en/of vereiste dienstverlening, waarbij u rekening dient te houden met het beschikbare budget?

CC Facilities heeft jaren lange ervaring op het gebied van contract inrichting, kwaliteitsnormen en al dan niet Europees aanbesteden. Samen met u stellen onze specialisten de gewenste documenten op om uw doelstellingen te bereiken. Een VSR controleur kan worden ingeschakeld voor de schoonmaak controle. Middels een VSR meting wordt het niveau van de schoonmaak kwaliteit gemeten.

Catering aanbesteding

Het aanbesteden, inrichten en borgen van de catering activiteiten bij de opdrachtgever. Dit doen we zo dat de opdrachtgever tevreden is over het geboden eindresultaat. Daarnaast willen wij een duurzame partnership creëren met de cateraar en opdrachtgever. Uiteraard hopen we dat de interne klanten de dienstverlening gemiddeld genomen als positief ervaren. En tot slot dat het kostenpatroon voldoet aan de wensen en de behoeften van de directie. Belangrijk hierbij is dat de catering aanbesteding verder gaat dan alleen de lunchvoorziening maar ook een “way-of-life” stimuleert. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door zo cateren dat medewerkers de recepten ook thuis willen uitproberen.

Aanpak catering aanbesteding

Wij hanteren bij catering aanbesteding dezelfde aanpak als bij een schoonmaak aanbesteding. Dit houdt in dat wij eerst met u een verdiepingsslag zullen maken op het definiëren van uw behoefte c.q. vraagstelling.

Immers, hoe beter de klantvraag gedefinieerd wordt, des te beter zal de daadwerkelijke (beleefde kwaliteit van de) uitvoering van de werkzaamheden aansluiten op de wensen en behoefte van de opdrachtgever.

Vervolgens zullen aan de hand van de gedefinieerde klantvraag, -wensen en –behoeften oplossingen worden uitgewerkt. Hierbij staat centraal dat wij samen met de opdrachtgever gaan kijken naar wenselijke oplossingen.

Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een goed gedefinieerd Programma van Eisen, selectiecriteria voor cateraars (puntensysteem waarbij onder andere de kritische succesfactoren, invulling van de klantvraag, kwaliteit offerte, kosten, etc.). Op dat moment zullen de cateraars worden uitgenodigd om een (prijs)invulling te geven op de selectiecriteria en de punten omschreven in het Programma van Eisen.