Winkelcentrum Brussele Poort

Op 2 januari heeft CC Facilities de nulmeting mogen uitvoeren op winkelcentrum de Brusselse Poort in Maastricht. Het winkelcentrum – dat bij Colliers in beheer is – stapte per 1 januari over op een nieuwe schoonmaakleverancier. Hier bleek hoe belangrijk het voor alle betrokken partijen is om bij overgang een nulmeting uit te laten voeren.