Privacy policy

Vertrouwelijk

CC Facilities hecht waarde aan de privacy en clienten. We dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging

Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Doel

In het kader van de dienstverlening worden gegevens van clienten vastgelegd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen

Je kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.